Nowe testy

1. CORONAVIRUS – Profil 7 przeciwciał.

 

2. HOMOCYSTEINA – NOWY WSKAŹNIK STANU ZDROWIA.  Sprawdź stężenie homocysteiny.

 

3. KALPROTEKTYNA

Różnicowanie chorób zapalnych jelita od zespołu jelita drażliwego

Kalprotektyna jest białkiem  produkowanym w cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych. Te granulocyty jako pierwsze pojawiają się w miejscu wystąpienia stanu zapalnego i tam uwalniają kalprotektynę. Ponieważ jest ona wskaźnikiem  procesu zapalnego w jelicie, dlatego też wykrywamy jej więcej im ten proces jest intensywniejszy.

Zastosowanie:

  1. Różnicowanie nieswoistego zapalenia jelit (z ang. IBD) i zespołu jelita drażliwego (z ang. IBS). W nieswoistym zapaleniu jelit poziom kalprotektyny jest zdecydowanie wyższy.
  2. Monitorowanie skuteczności leczenia IBD i prawdopodobieństwa nawrotu IBD.
  3. Monitorowanie aktywności  wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  4. Określanie przyczyny ostrej biegunki u dzieci. Poziom stężenia kalprotektyny w kale u dzieci z ostrym nieżytem żołądkowo – jelitowym wywołanym zakażeniem bakteryjnym jest znacznie wyższy niż w przypadku zakażenia

Metody oznaczania kalprotektyny:

  1. Ilościowe

Oznaczanie poziomu kalprotektyny  w kale metodą ELISA. Wynik podawany jest w µg/g

  1. Półilościowe

Oznaczanie poziomu kalprotektyny w kale metodą immunochromaograficzną. Test jest bardzo czuły i swoisty.

wynik ujemny – poziom kalprotektyny poniżej 50 µg/g  – wyklucza stan zapalny w jelicie

wynik dodatni – poziom kalprotektyny powyżej 50µ/g – konieczna jest dalsza diagnoza stanu zapalnego jelita (infekcje bakteryjne, pasożytnicze, nietolerancje pokarmowe, działania niepożądane leków , IBD, rak jelita grubego).

Badania wskazują , że punkt odcięcia 50 µg/g jest najbardziej odpowiednim w różnicowaniu IBD i IBS. IBD występuje przy stężeniu kalprotektyny powyżej 50 -100 µg/g. Podobnie w zakażeniach bakteryjnych w odróżnieniu od zakażeń wirusowych poziom kalprotektyny jest  wyższy od 50 µg/g.

Więcej: Zespół jelita drażliwego czy choroby zapalne jelit

W naszym laboratorium wykonujemy oznaczanie poziomu kalprotektyny metodą immunochromatograficzną. Do badania należy przynieść próbkę kału w jałowym pojemniku.  Wynik pacjent otrzymuje tego samego dnia.