Podstawowe informacje

  • Pacjent powinien przy rejestracji podać imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania ew. dane kontaktowe (adres e-mail, telefon).
  • Badania wykonywane są na podstawie skierowania lekarza lub zlecenia pacjenta wyrażonego ustnie lub na piśmie.
  • W przypadku dzieci badanie wykonywane jest na podstawie zlecenia rodziców.
  • Badanie może być bezpłatne ( umowy z lekarzami lub jednostkami medycznymi) albo płatne. Opłaty można uiszczać gotówką , za pomocą karty lub przelewem na konto.
  • Rejestracja i przyjmowanie pacjentów odbywa się na bieżąco w Laboratorium.
  • W celu wykonania badania uczulenia na leki należy umówić się telefonicznie, tel. 85 732 69 11 lub 85 740 41 92.