Nasze laboratorium

Laboratorium zostało utworzone w grudniu 1997 roku.

Na początku zajmowało tylko jedno pomieszczenie o powierzchni 20 m2 a obecnie pokój do rejestracji pacjentów i punkt pobierania materiałów zajmują całe pierwotne laboratorium. Pozostałe pomieszczenia to pracownie analityczne, bakteriologiczne i mykologiczne.

W laboratorium jest zatrudnionych dziesięciu doskonale wyszkolonych pracowników tzn. pielęgniarki, technicy analityki medycznej i specjaliści diagnostyki  laboratoryjnej. Kierownikiem jest doktor nauk medycznych Ludmiła Kaczmarska, specjalistka II stopnia z mikrobiologii lekarskiej i serologii.

Badania wykonywane są na nowoczesnej aparaturze, m.in. do badań  hematologicznych, analitycznych, immunologicznych, koagulometrycznych i analiz moczu. Analizatory są regularnie konserwowane i poddawane ciągłej kontroli, co potwierdzają certyfikaty.

Laboratorium uczestniczy w kontrolach jakości w zakresie chemii klinicznej, hematologii, PSA i hormonów oraz w ogólnopolskim sprawdzianie wiarygodności badań mikrobiologicznych (POLMICRO).

Sprawdź nowe pakiety badań!Sprawdź