Badania w przypadku problemów z przewodem pokarmowym

1. Wykrywanie obecności pasożytów

 1. badanie bezpośrednie wykrywania pasożytów w kale
 2. wykrywanie obecności białka G. lamblia (GSA) w kale
 3. badanie pośrednie z surowicy krwi w kierunku obecności przeciwciał przeciwko Gardia lamblia (lamblie), Ascaris lumbricoides (glista ludzka), Toxocara canis (glista psia)

2. Wykrywanie patologicznych bakterii, grzybów i ich toksyn

 1. posiew kału ogólny (w kierunku wszystkich patologicznych drobnoustrojów)
 2. posiew kału mykologiczny ( w kierunku grzybów patologicznych)
 3. posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella
 4. wykrywanie w kale toksyn wytwarzanych przez Clostridium difficile
 5. wykrywanie w kale antygenu H.pylori
 6. wykrywanie w kale antygenu Campylobacter
 7. badanie serologiczne w kierunku wykrycia przeciwciał skierowanych przeciwko H. pylori w surowicy krwi

3. Diagnozowanie innych problemów związanych z przewodem pokarmowym

 1. wykrywanie antygenów Rotawirusów i Adenowirusów w kale
 2. wykrywanie obecności krwi utajonej w kale
 3. badanie kału wykrywające niestrawione resztki pokarmowe
 4. wykrywanie obecności kalprotektyny w kale
 5. badanie krwi w kierunku obecności markerów nowotworowych przewodu pokarmowego