Profile

PANELE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Profil podstawowy

morfologia z automatu, OB., badanie ogólne moczu, glukoza, kreatynina, cholesterol całkowity, trójglicerydy, AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, AspAT (GOT) aminotransferaza asparaginianowa, witamina D3

Profil podstawowy rozszerzony

morfologia z automatu, OB, badanie ogólne moczu, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, AspAT (GOT) aminotransferaza asparaginianowa, skład lipidowy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), TSH- tyreotropina, CRP, sód (Na), potas (K), mocznik, fT4 – wolna tyroksyna, witamina D3

Profil MAŁEGO DZIECKA

morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, żelazo (Fe), fosfor (P), wapń (Ca), proteinogram, AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, AspAT (GOT) aminotransferaza asparaginianowa

Profil MAŁEGO DZIECKA- rozszerzony

morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, sód (Na), potas (K), żelazo (Fe), fosfor (P), wapń (Ca), proteinogram, AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, AspAT (GOT) aminotransferaza asparaginianowa, glukoza, kreatynina, CRP – białko C-reaktywne, antystreptolizyna O  (ASO), IgE całkowite, badanie kału na pasożyty

Profil dla SENIORÓW

morfologia z rozmazem, OB., badanie ogólne moczu, glukoza, kreatynina, TSH– tyreotropina, fT3 – wolna trójjodotyronina, fT4 – wolna tyroksyna, skład lipidowy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), homocysteina, sód (Na), potas (K), wapń (Ca), fosfor (P), magnez (Mg), kał na krew utajoną

Profil PRZED ZABIEGIEM

morfologia z automatu, OB., PT + INR (czas protrombinowy), APTT – czas koalinowo-kefalinowy), fibrynogen, glukoza, kreatynina, mocznik, AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, sód (Na), potas (K), antygen HBs (HBsAg), przeciwciała anty-HCV, grupa krwi – opcjonalnie

Profil dla kobiet PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

morfologia z automatu, CRP – białko C-reaktywne, badanie ogólne moczu, glukoza, kreatynina, PT + INR (czas protrombinowy), APTT – czas koalinowo-kefalinowy), TSH– tyreotropina, AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, AspAT (GOT) aminotransferaza asparaginianowa, fT4 – wolna tyroksyna, prolaktyna, wapń (Ca), żelazo (Fe), ferrytyna, kwas foliowy, witamina D3, WR, antygen HBs (HBsAg), przeciwciała anty-HCV, przeciwciała anty-HIV, cytomegalia – przeciwciała IgM, cytomegalia – przeciwciała IgG, różyczka – przeciwciała IgM , różyczka – przeciwciała  IgG, toksoplazmoza – przeciwciała IgA, toksoplazmoza  przeciwciała IgM, toksoplazmoza- przeciwciała IgG, posiew wymazu z pochwy

 

PANELE BADAŃ DLA DZIECI

Profil MAŁEGO DZIECKA

morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, żelazo (Fe), fosfor (P), wapń (Ca), proteinogram, AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, AspAT (GOT) aminotransferaza asparaginianowa

Profil MAŁEGO DZIECKA- rozszerzony

morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, sód (Na), potas (K), żelazo (Fe), fosfor (P), wapń (Ca), proteinogram, AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, AspAT (GOT) aminotransferaza asparaginianowa, glukoza, kreatynina, CRP – białko C-reaktywne, antystreptolizyna O  (ASO), IgE całkowite, badanie kału na pasożyty

PANELE BADAŃ DLA KOBIET

Profil CZTERDZIESTOLATKI i 40+

morfologia z automatu, OB., badanie ogólne moczu, glukoza, kreatynina, skład lipidowy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), wapń (Ca), magnez (Mg), FSH – fili tropina, E2 – estradiol, TSH – tyreotropina, witamina D3

Profil CZTERDZIESTOLATKI i 40+ – rozszerzony

morfologia z automatu, OB., badanie ogólne moczu, fibrynogen, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, skład lipidowy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), wapń (Ca), magnez (Mg), FSH – fili tropina, TSH– tyreotropina, E2 estradiol, LH – luteotropina, prolaktyna, progesteron, witamina D3

Profil dla kobiet PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

morfologia z automatu, CRP – białko C-reaktywne, badanie ogólne moczu, glukoza, kreatynina, PT + INR (czas protrombinowy), APTT – czas koalinowo-kefalinowy), TSH– tyreotropina, AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, AspAT (GOT) aminotransferaza asparaginianowa, fT4 – wolna tyroksyna, prolaktyna, wapń (Ca), żelazo (Fe), ferrytyna, kwas foliowy, witamina D3, WR, antygen HBs (HBsAg), przeciwciała anty-HCV, przeciwciała anty-HIV, cytomegalia – przeciwciała IgM, cytomegalia – przeciwciała IgG, różyczka – przeciwciała IgM , różyczka – przeciwciała  IgG, toksoplazmoza – przeciwciała IgA, toksoplazmoza  przeciwciała IgM, toksoplazmoza- przeciwciała IgG, posiew wymazu z pochwy

Profil KOBIETY CIĘŻARNEJ

morfologia z automatu, badanie ogólne moczu, glukoza, TSH – tyreotropina, przeciwciała anty-HIV, przeciwciała anty-HCV, antygen HBs (HBsAg), WR, cytomegalia – przeciwciała IgM, cytomegalia – przeciwciała IgG, różyczka – przeciwciała IgM, różyczka – przeciwciała  IgG, toksoplazmoza – przeciwciała IgA, toksoplazmoza  przeciwciała IgM, toksoplazmoza- przeciwciała IgG

Profil NOWOTWOROWY dla KOBIET

CA 125 (raj jajnika), CA 15-3 (rak piersi), CEA (rak jelita grubego), kał na krew utajoną

PANELE BADAŃ DLA MĘŻCZYZN

Profil CZTERDZIESTOLATKA i 40+

morfologia z automatu, OB., badanie ogólne moczu, glukoza, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, bilirubina, skład lipidowy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), TSH– tyreotropina, PSA –  proteaza serynowa prostaty, testosteron, AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, AspAT (GOT) aminotransferaza asparaginianowa, sód (Na), potas (K), wapń (Ca), magnez (Mg), witamina D3, CRP – białko C-reaktywne

Profil NOWOTWOROWY dla MĘŻCZYZN

PSA całkowite (rak prostaty), CEA (rak jelita grubego), CA 19-9 (nowotwory przewodu pokarmowego), kał na krew utajoną

PANELE BADAŃ NARZĄDOWYCH I PROBLEMOWYCH

Profil KOSTNY

ALP – fosfataza alkaliczna, wapń (Ca), fosfor (P), vitamina D3, PTH – parathormon, kalcytonina, osteokalcyna

Profil TARCZYCOWY

glukoza, cholesterol całkowity, TSH – tyreotropina, fT3 – wolna trójjodotyronina, fT4 –  wolna tyroksyna, ATG przeciwciała przeciwtarczycowe, A-TPO przeciwciała anty-peroksydzowe

Profil WĄTROBOWY

białko całkowite, albumina, bilirubina, AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, AspAT (GOT) aminotransferaza asparaginianowa, GGPT – gammaglutamylotranspeptydaza, fosfataza alkaliczna – ALP, antygen HBs (HBsAg), przeciwciała anty-HCV

Profil SERCOWY

skład  lipidowy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), AlAT (GPT) aminotransferaza alaninowa, AspAT (GOT) aminotransferaza asparaginianowa, CPK – kinaza fosfo-kreatynowa, CK – MB – kinaza kreatyninowa izoenzym sercowy, LDH – dehydrogenaza mleczanowa, sód (Na), potas (K), magnez (Mg), CRP – białko C-reaktywne, fibrynogen, homocysteina

Profil NERKOWY

badanie ogólne moczu, posiew moczu w kierunku bakterii i grzybów, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, sód (Na), potas (K), GFR wskaźnik przesączania kłębuszkowego

Profil TRZUSTKOWY

glukoza, lipaza, amylaza w surowicy, amylaza w moczu

Profil MIAŻDŻYCOWY

glukoza, skład  lipidowy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), homocysteina, fibrynogen, CRP – białko C-reaktywne

Profil REUMATYCZNY

morfologia z rozmazem, OB., kwas moczowy, wapń (Ca), fosfor (P), fosfataza alkaliczna ALP, CRP – białko C-reaktywne, RF (czynnik reumatyczny), ASO – antystreptolizyna O, przeciwciała anty-CCP, przeciwciała anty-ANA, borelioza przeciwciała IgM, borelioza przeciwciała IgG

Profil ANEMIA (NIEDOKRWISTOŚĆ)

morfologia z rozmazem, żelazo, ferrytyna, transferryna, UIBC, Vit. B12, kwas foliowy