Pobieranie krwi

MATERIAŁ DO BADAŃ

krew pełna żylna, krew włośniczkowa, osocze, surowica

BADANIA Z KRWI BEZWZGLĘDNIE WYKONYWANE NA CZCZO

skład lipidowy (cholesterol całkowity, LDL , HDL i trój glicerydy) i glukoza ( za wyjątkiem badań po obciążeniu glukozą i po śniadaniu). W przypadku OB i morfologii może być niewielki wpływ jedzenia, np.: na poziom leukocytozy. Na pozostałe badania krew nie musi być pobierana na czczo.

Więcej

Co to znaczy być na czczo:

 •  na czczo – czyli 12 godzin po posiłku,
 • nie głodzić się wcześniej, tzn. zachować trzeba standardową dietę,
 • przed badaniem nie pić żadnych napojów i nie palić papierosów,
 • w przypadku brania jakichkolwiek leków należy o tym poinformować osobę pobierającą krew.

Dlaczego należy być na czczo:

 • po posiłku następuje wzrost pewnych parametrów, ponieważ są metabolizowane składniki pożywienia,
 • występują także zmiany hormonalne wpływające na różne parametry,
 • po posiłku może nastąpić zmętnienie surowicy uniemożliwiające prawidłowe oznaczenie niektórych parametrów.

CZAS POBIERANIA KRWI

 • Do badań analitycznych: Optymalnym czasem są godziny 7.00 – 9.00. Nie powinno się pobierać krwi po południu , ponieważ stężenie niektórych parametrów wykazuje zmienność w zależności od pory dnia. Normy zostały ustalone dla porannych godzin.
 • Do badań bakteriologicznych i mykologicznych ( posiew krwi): Jeżeli możliwe jest określenie czasu narastania temperatury ciała, to powinno pobierać się krew 30 minut przed tym faktem. Najczęściej pobiera się na szczycie gorączki.
 • Krew do badań analitycznych, jak i bakteriologicznych powinna być pobierana przed wykonywaniem innych procedur diagnostyczno – terapeutycznych, jak też przed pobraniem leków np.: antybiotyków przed posiewem krwi.

POSTĘPOWANIE PO POBRANIU KRWI

Po usunięciu igły z żyły uciska się miejsce wkłucia gazikiem ze środkiem dezynfekcyjnym do chwili zatrzymania krwawienia (zwykle 3-4 minuty).

UWAGA! Nie zginać ręki w łokciu po pobraniu krwi z żyły zgięcia łokciowego. Uniesienie ręki zmniejsza możliwość tworzenia się krwiaka, bowiem zmniejsza szybkość i ilość krwi dopływającej do miejsca wkłucia.

Bezpośredni ucisk zapobiega krwawieniom i zatrzymuje krwawienie, a założony opatrunek ze środkiem dezynfekcyjnym stanowi zaporę dla drobnoustrojów.

ODCZUCIA ZWIĄZANE Z POBIERANIEM KRWI

 • część osób odczuwa niewielki ból,
 • część – odczuwa tylko ukłucie,
 • a część – swędzenie/pieczenie,
 • w miejscu wkłucia po pobraniu krwi może być odczuwane pulsowanie.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO POBRANIU

 • przedłużone krwawienie : może być związane z niewłaściwym uciskaniem miejsca wkłucia lub z zaburzeniami krzepnięcia → należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki lub pracownika (laboratorium), który pobierał krew → w pewnych sytuacjach konieczne będzie badanie układu krzepnięcia.
 • omdlenie lub uczucie zamroczenia,
 • krwiak(nagromadzenie krwi pod skórą) – może powstać z powodu:
  1. niedostatecznego ucisku na żyłę po wkłuciu,
  2. zaburzeń krzepnięcia,
  3. żył trudnych do znalezienia lub niewyczuwalnych,
  4. obracania igłą po nakłuciu żyły,
  5. wielokrotnych prób wkłucia igły w naczynie krwionośne przez osobę niedoświadczoną.
  6. po pobraniu krwi z żyły grzbietowej dłoni często powstają krwiaki i są szczególnie bolesne, gdyż żyły te są bardziej ruchome.

Jest to powikłanie niegroźne. Leczenie: okłady: z Altacetu lub z 3% Natrium bicarbonicum lub z sody oczyszczonej (1 czubata łyżeczka na szklankę wody).

 • zakażenie – ryzyko niewielkie, jak przy każdym przerwaniu ciągłości skóry, pod warunkiem użycia sprzętu jednorazowego i dezynfekcji miejsca wkłucia.

 

Opracowano w ramach systemu jakości ©