Badania analityczne

Badania laboratoryjne krwi, moczu i innych materiałów.

HOMOCYSTEINA – NOWY WSKAŹNIK STANU ZDROWIA. ZRÓB TO BADANIE! Sprawdź stężenie homocysteiny.- >> PRZEJDŹ <<

 

 

Lp Rodzaj badań Orientacyjny czas oczekiwania na wynik
MORFOLOGIA  KRWI  OBWODOWEJ
1 morfologia krwi + płytki + rozmaz na automacie 1 dzień
2 morfologia krwi + płytki + rozmaz manualnie 1-2 dni
3 rozmaz krwi – manualnie 1-2 dni
4 retikulocyty 1-2 dni
5 hemoglobina glikowana A1 (HbA1C) 2-4 dni
6 OB 1 dzień
UKŁAD  KRZEPNIĘCIA
7 czas protrombinowy (PT+INR) 1-2 dni
8 fibrynogen 1-2 dni
9 czas koalinowo-kefalinowy (APTT) 1-2 dni
10 D-dimery 2-3 dni
BADANIE  ANALITYCZNE  MOCZU
11 badanie ogólne z osadem 1 dzień
12 badanie ogólne bez osadu 1 dzień
CHEMIA  KLINICZNA
13 białko całkowite 2-3 dni
14 białko z dobowej zbiórki moczu (z DZM) 2-3 dni
15 albumina 2-3 dni
16 mikroalbumina w moczu 2-3 dni
17 proteinogram 3-7 dni
18 bilirubina  całkowita 1-2 dni
19 bilirubina frakcjonowana 2-3 dni
20 kreatynina 1-2 dni
21 GFR (wielkość przesączania kłębuszkowego) 1-2 dni
22 kreatynina z DZM 1-2 dni
23 mocznik 1-2 dni
24 kwas moczowy 1-2 dni
25 glukoza we krwi na czczo 1-2 dni
26 glukoza w 2 godz. po posiłku 1-2 dni
27 glukoza – krzywa glikemiczna po obciążeniu glukozą (75g) – po 1 godz., w tym glukoza 1-2 dni
28 glukoza – krzywa glikemiczna po obciążeniu glukozą (75g) – po 2 godz. 1-2 dni
29 homocysteina 1-7 dni
30 kwas foliowy 1-7 dni
31 treponiona 2-7 dni
32 vitamina B12 w surowicy 1-2 dni
33 vitamina D3 w surowicy 1-2 dni
BADANIA  ENZYMOLOGICZNE
34 AlAT (GPT) 1-2 dni
35 AspAT (GOT) 1-2 dni
36 gammaglutamylotransferaza (GGT) 1-2 dni
37 amylaza w surowicy 1-2 dni
38 amylaza w moczu 1-2 dni
39 fosfataza alkaliczna (ALP) 1-2 dni
40 kinaza fosfo-kreatynowa (CPK) 2-3 dni
41 kinaza kreatyninowa izoenzym sercowy (CK-MB) 2-3 dni
42 dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 2-3 dni
43 lipaza 2-3 dni
44 klirens kreatyniny 1-2 dni
PROFIL  LIPIDOWY
45 cholesterol całkowity 1-2 dni
46 cholesterol HDL 1-2 dni
47 cholesterol LDL 1-2 dni
48 triglicerydy 1-2 dni
ELEKTROLITY
49 sód 1-2 dni
50 potas 1-2 dni
51 potas z DZM 1-3 dni
52 chlorki 1-2 dni
53 wapń 1-2 dni
54 wapń z DZM 1-3 dni
55 magnez 1-2 dni
56 fosfor 2-3 dni
57 fosfor z DZM 2-3 dni
58 żelazo 1-2 dni
59 TIBC 2-3 dni
60 UIBC 2-3 dni
61 transferyna 2-7 dni
62 ferrytyna 1-3 dni
HORMONY
63 DHEA-s  (siarczan dehydroepiandrosteronu) 1-2 dni
64 gonadotropina kosmówkowa (β-hCG) 1-3 dni
65 próba ciążowa w moczu 1-2 dni
66 FT-3   wolna trójjodotyronina 1-2 dni
67 FT-4   wolna tyroksyna 1-2 dni
68 TSH   tyreotropina 1-2  dni
69 PRL   prolaktyna 1-3 dni
70 LH   luteotropina 1-3 dni
71 estradiol (E-2) 1-3 dni
72 parathormon (PTH) 2-3 dni
73 NT-proBNP – N-końcowy fragment czynnego neurohormonu–BNP 1-3 dni
74 kalcytonina 2-7 dni
75 prokalcytonina 2-7 dni
76 progesteron (PGS) 1-3 dni
77 testosteron 1-2 dni
78 kortyzol 2-3 dni
79 kortyzol z DZM 2-3 dni
80 FSH  – filitropina 1-3 dni
81 hormon wzrostu  (GH) 1-7 dni
82 insulina 1-2 dni
83 peptyd C 3-8 dni
MARKERY  NOWOTWOROWE
84 AFP  – alfa-fetoproteina 1-3 dni
85 CEA  –  antygen karcinoembrionalny 1-3 dni
86 CA 15-3 1-3 dni
87 CA 125 1-3 dni
88 CA 19-9 2-3 dni
89 CA 72-4 (rak żołądka, jajnika) 2-3 dni
90 PSA –  proteaza serynowa prostaty 1-2 dni
91 PSA – wolne 2-3 dni
92 pro-GRP (marker drobnokomórkowego raka płuc) 3-7 dni
93 HE4 (marker jajnika) 3-7 dni
BADANIA SEROLOGICZNE
94 białko ostrej fazy (CRP) – test ilościowy 1-2 dni
95 antystreptolizyna O  (ASO) – test lateksowy 1-2 dni
96 czynnik reumatoidalny (RF) test lateksowy 1-2 dni
97 WR (VDRL) 1-2 dni
98 IgA poziom w surowicy 2-3 dni
99 IgM poziom w surowicy 2-3 dni
100 IgG poziom w surowicy 2-3 dni
101 IgE całkowite poziom w surowicy 1-2 dni
102 beta 2 mikroglobulina 2-3 dni
103 oznaczenie grupy krwi układu ABO, Rh 2-3 dni
104 przeciwciała odpornościowe (odczyn Coombsa pośredni) – dopłata przy identyfikacji przeciwciał 2-3 dni
105 przeciwciała przeciwtarczycowe – ATG 1-2 dni
106 przeciwciała przeciw RTSH 3-8 dni
107 przeciwciała anty-peroksydzowe (TPO) 1-2 dni
108 przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) 3-8 dni
109 p/ciała p. jądorwe i p. cytoplazmatyczne (Scl70, ACA i inne) do 10 dni
110 przeciwciała przeciw mitochondrialne (AMA) 3-8 dni
111  przeciwciała anty EMA IgA 3-10 dni
112  przeciwciała anty EMA IgG 3-10 dni
113  tTG-klasa  IgA (przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej) 1-7 dni
114 przeciwciała przeciw Gliadynie (GAF-3X) klasy IgG met. ELISA 1-7 dni
115 przeciwciała anty-CCP 2-4 dni
116  dopełniacz – składnik C3 3-5 dni
117  dopełniacz – składnik C4 3-5 dni
118 alfa-1 antytrypsyna 3-7 dni
ALERGIE – WYKRYWANIE ALERGENÓW W SUROWICY
(SKŁAD ALERGENÓW W PROFILU NA TABLICY INFORMACYJNEJ)
119 PROFIL POKARMOWY –  badanie w cenie promocyjnej 1-7 dni
120 PROFIL WZIEWNY –  badanie w cenie promocyjnej 1-7 dni
121 PROFIL ATOPOWY  54 alergenów 1 – 7 dni
122 Nietolerancja pokarmowa IgG zależna – EUROLINE FOOD 54  alergenów 1 – 7 dni
123 Nietolerancja pokarmowa IgG zależna – EUROLINE FOOD 108 alergenów ok. 30 dni
124 Nietolerancja pokarmowa IgG zależna – EUROLINE FOOD 216 alergenów ok. 30 dni
INNE USŁUGI
125 pobranie krwi do badania w innym laboratorium     – 1  próbka na bieżąco
126 Opłata za odpis grupy krwi 2-3 dni