Badania mikrobiologiczne

  • Badania laboratoryjne w kierunku bakterii, grzybów i pasożytów z różnych materiałów.

 

  • Dlaczego wykonujemy badania bakteriologiczne?
  1. W przypadku zakażeń wywołanych przez bakterie i grzyby chorobotwórcze istnieje potrzeba określenia rodzaju drobnoustroju i jego wrażliwości na antybiotyki.
  2. Nie wiedząc, jaki drobnoustrój wywołuje zakażenie, ani nie znając jego wrażliwości na antybiotyki – prowadzimy leczenie na ślepo.
  3. Unika się zbędnego podawania antybiotyków, które zaburzają odporność organizmu i działają toksycznie.
  4. Unika się podawania antybiotyków w zakażeniach wirusowych.
  5. Skraca się czas leczenia choroby.
  6. Obniża się koszty leczenia.
  7. Unika się części powikłań i nawrotów choroby.
Lp Rodzaj badań Orientacyjny czas oczekiwania na wynik
BADANIA  BAKTERIOLOGICZNE I MYKOLOGICZNE
1 moczu do 3 dni
2 krwi – w kierunku bakterii tlenowych po 7 dniach
3 krwi – w kierunku bakterii beztlenowych po 7 dniach
4 krwi – w kierunku grzybów po 7 dniach
5 innych materiałów niż mocz i krew (hodowla w kierunku bakterii i grzybów szybkorosnących, identyfikacja, lekowrażliwość) – w warunkach tlenowych do 3 dni
6 badanie w kierunku bakterii beztlenowych (hodowla, identyfikacja, lekowrażliwość) 3 dni
7 posiew w kier. paciorkowców SGB – Streptococcus agalactiae do 3 dni
8 posiew w kierunku gronkowców MRSA do 3 dni
9 badanie w kierunku grzybów (hodowla, identyfikacja, lekowrażliwość dla drożdżaków) do 6 dni drożdżaki
30 dni dermatofity
10 preparat bezpośredni w kierunku bakterii 1-2 dni
11 preparat bezpośredni w kierunku grzybów 1-2 dni
12 badanie skuteczności wyjaławiania (sporali, ATTEST 3M) 1 test 7 dni
BADANIA  SEROLOGICZNE – DIAGNOSTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH
13 antygen HBs (HbsAg) w surowicy 2-3 dni
14 bąblowica w teście ELISA 1-7 dni
15 borelioza – przeciwciała IgG w teście ELISA 1-7 dni
16 borelioza – przeciwciała IgM w teście ELISA 1-7 dni
17 Borrelia Western Blot IgG 1-7 dni
18 Borrelia Western Blot IgM 1-7 dni
19 bruceloza – przeciwciała w odczynie Wrighta 1-7 dni
20 Chlamydia pneumoniae – przeciwciała IgA 1-14 dni
21 Chlamydia pneumoniae – przeciwciała IgG 1-14 dni
22 Chlamydia trachomatis – przeciwciała IgG 1-14 dni
23 Chlamydia trachomatis – przeciwciała IgM 1-14 dni
24 Clostridium difficile – toksyna A i B w kale 1-2 dni
25 Clostridium difficile – antygen GDH Clostridium difficile w kale 1-2 dni
26 cytomegalia – IgG w teście ELISA 1-7 dni
27 cytomegalia – IgM w teście ELISA 1-7 dni
28 glistnica – przeciwciała przeciw gliście ludzkiej IgG 1-7 dni
29 Helicobacter pylori – przeciwciała IgA w teście ELISA 1-7 dni
30 Helicobacter pylori – przeciwciała IgG w teście ELISA 1-7 dni
31 Helicobacter pylori w kale 1-2 dni
32 jersinioza – przeciwciała anty-Jersinia spp. klasy IgA i IgG 1-3 dni
33 krztusiec –przeciwciała IgA w teście ELISA 1-7 dni
34 krztusiec –przeciwciała IgG w teście ELISA 1-7 dni
35 lamblioza p-ciała przeciw Giardia lamblia klasy IgA i IgG w teście ELISA 1-7 dni
36 legionelloza – wykrywanie antygenu Legionella pneumophila w moczu – A, B, C
37 mononukleoza zakaźna (EBV)- test immunochromatograficzny 1-7 dni
38 Mycoplasma pneumoniae – przeciwciała IgG w teście ELISA 1-7 dni
39 Mycoplasma pneumoniae – przeciwciała IgM w teście ELISA 1-7 dni
40 odkleszczowe wirusowe zap. mózgu  – p/ciała IgG 1-7 dni
41 odkleszczowe wirusowe zap. mózgu  – p/ciała IgM 1-7 dni
42  przeciwciała anty-HBc 2-7 dni
43  przeciwciała anty-HBs 2-7 dni
44  przeciwciała anty-HCV 2-7 dni
45 przeciwciała anty-HIV 2-3 dni
46 różyczka – IgG w teście ELISA 1-7 dni
47 różyczka – IgM w teście ELISA 1-7 dni
48 Rotawirusy w kale 1-2 dni
49 Rota i Adenowirusy w kale 1-2 dni
50 toksokaroza – przeciwciała przeciw Toxocara canis klasy IgG 1-7 dni
51  toksoplazmoza –IgA w teście ELISA 1-7 dni
52  toksoplazmoza –IgG w teście ELISA 1-7 dni
53  toksoplazmoza – IgM w teście ELISA 1-7 dni
54  toksoplazmoza – test lateksowy  po 24  godz.
55 włośnica – przeciwciała przeciw włośniu krętemu Trichinella spiralis w teście ELISA 1-7 dni
BADANIA  PARAZYTOLOGICZNE
56 badanie kału na cysty, jaja i trofozoity pasożytów metodą ultrafiltracji 1-2 dni
57 badanie w kierunku owsików (wymazów z okolicy odbytu) 1-2 dni
58  badanie kału na obecność białka CWP-1 Giardia lamblia w teście EIA 1-2 dni
59 wykrywanie NUŻEŃCA na rzęsach 1-2 dni
60 wykrywanie NUŻEŃCA w zmianach skórnych (wymaz, zeskrobiny, itp.) 1-2 dni
61 preparat bezpośredni w kierunku TV – Trichomonas vaginalis 1-2 dni
62 preparat bezpośredni w kierunku ŚWIERZBOWCA 1-2 dni
63 identyfikacja pasożytów z dostarczonego materiału 1-2 dni
INNE BADANIA
64 kał na resztki pokarmowe 1-2 dni
65 krew utajona w kale 1-2 dni
66 toksyna A i B Clostridium difficile w kale 1-2 dni
67 antygen GDH Clostridium difficile w kale 1-2 dni
68 Helicobacter pylori w kale 1-2 dni
69 stopień czystości pochwy (biocenoza) z dostarczonego materiału 1-2 dni