Postępowanie po pobraniu krwi

Po usunięciu igły z żyły uciska się miejsce wkłucia gazikiem ze środkiem dezynfekcyjnymdo chwili  zatrzymania krwawienia (zwykle 3-4 minuty).

UWAGA!   Nie zginać ręki w łokciu po pobraniu krwi z żyły zgięcia łokciowego. Uniesienie ręki zmniejsza  możliwość tworzenia się krwiaka, bowiem zmniejsza szybkość i ilość krwi dopływającej do miejsca wkłucia.

Bezpośredni UCISK zapobiega i zatrzymuje krwawienie, a założony OPATRUNEK ze środkiem  dezynfekcyjnym stanowi zaporę dla drobnoustrojów.