Pobieranie materiałów z ucha

MATERIAŁ DO BADAŃ

wymaz z ucha, wydzielina ropna ,aspiraty, materiał śródoperacyjny.

KIERUNEK BADAŃ

bakteryjne i grzybicze zakażenia ucha środkowego i zewnętrznego.

ZASADY POBIERANIE I TRANSPORTU MATERIAŁU

  • Materiały z ucha środkowego pobiera wyłącznie lekarz.
  • Materiały powinny być pobrane przed leczeniem przeciwdrobnoustrojowym.
  • Próbki pobrane poza laboratorium powinny być dostarczone natychmiast do badania albo włożone do podłoża transportowego. Materiał przenosić należy bez narażenia na znaczne spadki lub wzrosty temperatury.

Opracowano w ramach systemu jakości ©