Pobieranie materiałów z oka

MATERIAŁ DO BADAŃ

wydzielina oczna, wymazy ze spojówek, wymazy z worka spojówkowego, zeskrobiny ze spojówek lub rogówki oka

KIERUNEK BADAŃ

bakteryjne i grzybicze zakażenia oka

ZASADY POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU

  • Wymazy pobierane są w laboratorium lub przez lekarza za pomocą sterylnej wymazówki. Zeskrobiny pobiera wyłącznie lekarz.
  • Materiały powinny być pobrane przed leczeniem przeciwdrobnoustrojowym.
  • Próbki pobrane poza laboratorium powinny być dostarczone natychmiast do badania albo włożone do podłoża transportowego. Wymazy przenosić należy bez narażenia na znaczne spadki lub wzrosty temperatury.

Opracowano w ramach systemu jakości ©