Pobieranie materiałów z górnych dróg oddechowych

MATERIAŁ DO BADAŃ

wymaz z gardła , wymaz z migdałków podniebiennych, wymaz z języka , wymaz z podniebienia, wymaz z nosogardzieli , wymaz z nosa, wymaz z krtani, punktat z zatok.

KIERUNEK BADAŃ

bakteryjne i grzybicze zakażenia górnych dróg oddechowych.

ZASADY POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU

Należy przestrzegać zasady, że wymazy powinny być pobierane przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego.

  • Materiał pobierany jest na posiew w laboratorium za pomocą sterylnej wymazówki. Wymaz z krtani i punktaty z zatok pobiera laryngolog.
  • Materiał pobrany poza laboratorium powinien być przesłany na podłożu transportowym bez narażenia na znaczne spadki lub wzrosty temperatury.