Pobieranie materiałów z dróg moczowo – płciowych

MATERIAŁ DO BADAŃ

  • U kobiet: mocz, wymaz z pochwy, wymaz z szyjki macicy, wymaz z cewki moczowej, wydzielina gruczołów Bartholiniego, ropa z owrzodzeń
  • U mężczyzn : mocz, wymaz z cewki moczowej, wymaz spod napletka, nasienie, wydzielina gruczołu krokowego

KIERUNEK BADAŃ

bakteryjne , grzybicze i parazytologiczne zakażenia dróg moczowo- płciowych

ZASADY POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU

  • Materiał pobierany jest za pomocą sterylnej wymazówki albo do jałowego, jednorazowego pojemnika.
  • Materiał powinien być pobrany przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Dopuszcza się możliwość pobierania w trakcie chemioterapii, ale informacja o tym musi być przekazana personelowi laboratorium.
  • Próbki pobrane poza laboratorium powinny być dostarczone natychmiast do badania albo umieszczone w odpowiednim podłożu transportowym. Materiał należy przenosić bez narażenia na znaczne spadki lub wzrosty temperatury.

Opracowano w ramach systemu jakości ©