Pobieranie materiałów z dolnych dróg oddechowych

MATERIAŁ DO BADAŃ

  • Pobiera sam pacjent – plwocina
  • Pobiera lekarz – wydzielina oskrzelowa, bronchoaspirat, popłuczyny pęcherzykowo – oskrzelowe, bioptaty z płuca i opłucnej, płyn opłucnowy

KIERUNEK BADAŃ

Bakteryjne i grzybicze zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli)

ZASADY POBIERANIA I TRANSPORTU PLWOCINY

  • Najbardziej przydatna do badania mikrobiologicznego jest plwocina poranna, gdyż po nagromadzeniu się wydzieliny w nocy jest wykrztuszana wraz z patologicznym drobnoustrojami.
  • Rano po wstaniu z łóżka przepłukać jamę ustną przegotowaną wodą.
  • Plwocinę wykrztusić do sterylnego, jednorazowego pojemnika. W celu pobudzenia odruchu kaszlowego można wykonać kilka głębokich oddechów.
  • Pojemnik natychmiast zamknąć, nie dotykając jego brzegów i powierzchni wewnętrznej nakrętki.
  • Próbkę należy bezzwłocznie dostarczyć do laboratorium starając się nie narażać jej na znaczne spadki lub wzrosty temperatury. Jeżeli jest to niemożliwe dopuszczalne jest przechowywanie plwociny przez kilka godzin w lodówce.

Opracowano w ramach systemu jakości ©