Helicobakter

 WYKRYWANIE ANTYGENU Helicobacter pylori W KALE

Rozszerzenie diagnostyki zakażeń wywołanych przez Helicobacter pylori

Informacje ogólne.

Bakterie Helicobacter pylori mają kształt spiralny, przebywają w błonie śluzowej układu pokarmowego i na błonie śluzowej żołądka. Jako jedyne bakterie bytują w żołądku i nie przeszkadza im kwaśne środowisko. Przez część badaczy uważane są za normalną florę fizjologiczną. W pewnych sytuacjach namnażają się nadmiernie, w sposób niekontrolowany przez organizm i wtedy są przyczyną szeregu chorób.

Stany chorobowe wywoływane przez H. pylori.

  • wrzody dwunastnicy (90% wrzodów)
  • wrzody żołądka (ponad 80%)
  • zapalenie układu pokarmowego
  • związek z nowotworami przewodu pokarmowego

Swoiste, specjalistyczne wykrywanie tych bakterii i diagnostyka zakażeń przez nie wywoływanych polega między innymi na :

  1. wykryciu swoistych przeciwciał we krwi (surowicy) skierowanych przeciwko Helicobacter pylori, a wytwarzanych przez organizm człowieka, jako przejaw obrony przed bakterią
  2. wykryciu antygenu bakterii w kale w okresie ostrym choroby i w zaostrzeniach.

Oba te badania wykonujemy w naszym laboratorium. Poziomy dwóch rodzajów przeciwciał, tj. w klasie IgA i IgG odpowiedzą nam na pytanie czy kiedykolwiek zetknęliśmy się z tą bakterią a jeżeli tak, to czy jeszcze jest ona w naszym organizmie; czy to ona powoduje problemy jakie dokuczają nam ze strony przewodu pokarmowego; czy wrzody a nawet rak żołądka, mogły być spowodowane wcześniejszym zakażeniem Helicobacter pylori.

Drugi wymieniony test wykrywa antygen H. pylori w kale metodą immunochromatograficzną. Wynik dodatni otrzymujemy w okresie ostrym i w zaostrzeniach choroby, bo wtedy najczęściej bakteria jest wydalana do kału. Interpretacja wyniku należy do lekarza specjalisty, który ostateczną diagnozę powinien postawić uwzględniając objawy kliniczne i ew. wyniki innych badań (np. oznaczanie poziomu swoistych przeciwciał).

Czułość wykrywania antygenu H.pylori w kale wynosi powyżej 94% a swoistość powyżej 99%, co świadczy o dużej wiarygodności badania.

Zaletą tego testu jest łatwość uzyskania materiału do badania. Jest nim niewielka próbka świeżego kału dostarczonego do laboratorium w czystym pojemniku.

Czas oczekiwania na wynik –  2 godz. od dostarczenia próbki kału.

 

Opracowano w ramach systemu jakości ©