Glista psia – pasożyt z piaskownicy

TOKSOKAROZA – BARDZO CZĘSTA CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ PASOŻYTA Z PIASKOWNICYpiaskownica

Wszystkie zwierzęta domowe mogą nas i nasze dzieci zarazić pasożytami wywołującymi różne  choroby odzwierzęce a najczęściej lambliozą, toksokarozą i toksoplazmozą. Toxocaroza wywołana jest przez bardzo rozpowszechnionego wśród psów pasożyta – glistę  psią.

CHARAKTERYSTYKA PASOŻYTA

Toxocara  jest kosmopolitycznym nicieniem bytującym w jelicie cienkim, głównie młodych psów (Toxocara canis – glista psia) ale też kotów (Toxocara cati – glista kocia) i innych zwierząt mięsożernych (np: lisy, wilki). Dojrzałe glisty bytujące w jelitach zwierząt wytwarzają jaja, które wydalane są do środowiska zewnętrznego wraz z odchodami. W optymalnych warunkach (odpowiednia temperatura  oraz wilgotność) po 2-3 tygodniach uzyskują zdolność zarażania innych zwierząt a także człowieka. Zarażają się nimi najczęściej dzieci, bawiąc się ze zwierzętami, jedząc niemyte warzywa i owoce,  bądź przebywając w środowisku skażonym jajami wydalonym przez zakażone zwierzęta (np: piaskownica, plaże, ziemia w ogródku, place zabaw w parkach,  trawniki miejskie, osiedlowe, przydomowe, owoce leśne).

WĘDRÓWKI GLISTY PSIEJ W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA CZYLI W JAKI SPOSÓB DOCHODZI DO WYWOŁANIA CHOROBYglista psia

Z połkniętych przez człowieka jaj glisty psiej wykluwają się z larwy glisty, przenikają przez ściany jelita cienkiego i drogą krwionośną wędrują do  różnych narządów, w których ostatecznie osadzają się. Większość larw ginie w wątrobie, ale te, które przeżyją są bardzo niebezpieczne, bo mogą wędrować do tkanki płucnej, nerek, serca, mięśni, ośrodkowego układu nerwowego, a nawet gałki ocznej.  Larwy cechuje duża żywotność – pozostają żywe w organizmie do dwóch lat a czasem i dłużej.

OBJAWY TOKSOKAROZY 

visceral larva migrans – zespół larwy trzewnej wędrującej

Objawy toksokarozy nie są typowe i mogą przypominać wiele innych chorób.

Zależą od:

 • rodzaju zaatakowanego narządu,
 • od masywności inwazji pasożytem
 • od osobniczych cech organizmu.

Pierwsze stadium toksokarozy – reakcja zapalna i nadwrażliwość (alergie) na obecność larw w organizmie

Objawy: wysypka, duszności, przewlekły kaszel, osłabienie, brak apetytu

– Drugie stadium toksokarozy – zależy od zaatakowanego narządu

Wyróżniono 3 postacie choroby:

 • toksokaroza trzewna (larwy znajdują się w różnych narządach wewnętrznych, np. w wątrobie, nerkach, sercu, w płucach),
 • toksokaroza oczna (larwy w oku)  –  w skrajnych przypadkach może doprowadzić do utraty wzroku,
 • toksokaroza mózgowa, czyli neurotoksokaroza (larwy w mózgu)

Toksokaroza utajona (bezobjawowa)

Czasami toksokaroza przebiega zupełnie bezobjawowo, czyli objawy mogą w ogóle nie występować lub być bardzo słabo wyrażone i jedynymi wskaźnikami zakażenia może być podwyższony poziom eozynofilów we krwi obwodowej i obecność swoistych przeciwciał przeciw Toxocara w surowicy.

Toksokaroza  czy  przeziębienie ?!

Czasem objawy mogą przypominać przeziębienie czy grypę

 • ogólne osłabienie,
 • bóle głowy, bóle kończyn, bóle brzucha
 • brak apetytu,
 • gorączka,
 • wzmożona potliwość,
 • wysypki ,
 • u niektórych chorych pojawia się nadpobudliwość, mdłości, albo drgawki,
 • u dzieci często występują zakażenia tkanki płucnej i wtedy pojawiają się jeszcze kaszel i duszność

LECZENIE

 • Część chorych na toksokarozę nie jest leczona, ponieważ nie występują u nich objawy.
 • Potwierdzona toksokaroza – preparaty przeciwrobacze.
  • Uwaga !  Larwy nawet po  zabiciu mogą być przyczyną silnych reakcji alergiczno-zapalnych   (uwolnienie dużej ilości alergenów larw).
 • W przypadku umiejscowienia się pasożyta w oku ( częste), konieczna jest opieka okulisty w celu sprawdzania zmian na dnie oka.
 • Odpowiednie leczenie powoduje ustąpienie ostrych objawów, a wskaźniki laboratoryjnie powoli normalizują się. Odczyny serologiczne ( poziom przeciwciał w klasie IgG) długo są podwyższone.

PROFILAKTYKA (zapobieganie)

Jak uchronić się przed pasożytami

Toksokaroza przenoszona jest na ludzi wówczas, gdy nie są przestrzegane zasady higieny.

 • Psom należy podawać tabletki odrobaczające przynajmniej raz do roku, a szczeniakom cztery razy w ciągu pierwszego roku życia. Zakażone zwierzęta wydalają kilka tysięcy jaj na dobę. Jaja z larwami mogą znajdować się także na sierści.
 • Nie powinno się dopuszczać do kontaktów dzieci z nieznanymi psami, kotami i innym zwierzętami.
 • Konieczna jest ochrona miejsc zabaw dzieci (np. piaskownice) przed zanieczyszczeniem odchodami zwierząt.
 • Należy zobowiązać właścicieli psów i kotów do sprzątania odchodów swoich zwierząt.
 • Ważna jest okresowa wymiana piasku w piaskownicach. Tam larwy mogą przeżywać wiele lat.
 • Bardzo istotne są podstawowe zasady higieny – mycie rąk po powrocie do domu, po pracy w ogrodzie, przed jedzeniem, po kontakcie ze zwierzętami.
 • Dzieciom powinno się często obcinać paznokcie.
 • Należy myć pożywienie (np. jarzyny, owoce także leśne, grzyby, zioła), które często jest skażone glebą zawierającą jaja pasożytów

DIAGNOSTYKA

Jak rozpoznać toksokarozę

 1. Badanie morfologii krwi obwodowej

W miejscu, gdzie osiedlił się pasożyt gromadzą się komórki kwasochłonne – eozynofile. W trakcie infekcji liczba eozynofili wzrasta do 40-50% albo jeszcze bardziej i to jest jedyny charakterystyczny wskaźnik tej choroby wykrywany w badaniach morfologii krwi. Zwiększenie liczby tych komórek występuje także w innych chorobach pasożytniczych, alergicznych, czy nowotworowych. Dlatego też eozynofilia nie pozwala na postawienie diagnozy, lecz znacznie do niej przybliża. W badaniu morfologii krwi obwodowej można też stwierdzić zwiększenie liczby leukocytów, czyli białych krwinek

 1. Badanie poziomu immunoglobulin

Badając skład białek surowicy dostrzega się hipergammaglobulinemię (podwyższenie immunoglobulin IgM, IgG i IgE).

 1. USG brzucha

Podczas wykonywania USG brzucha można uwidocznić powiększenie węzłów chłonnych w jamietoxocara_canis brzusznej w okolicy wątroby lub śledziony.

 1. Odczyny serologiczne

Jednak najważniejsze dla rozpoznania choroby jest wykrycie podwyższonego miana swoistych przeciwciał przeciwko Toxocara.

 1. Badania kału u psów i kotów na obecność jaj glisty

 

W LABORATORIUM WYKONUJEMY ODCZYN SEROLOGICZNY (IMMUNOENZYMATYCZNY) WYKRYWAJĄCY PRZECIWCIAŁA W KLASIE IgG PRZECIWKO TOXOCARA CANIS