Celiakia, czyli nietolerancja glutenu

TO  MOŻE  BYĆ CELIAKIA!

Gluten-Bread

Co to jest celiakia

Jest to genetycznie uwarunkowana nietolerancja glutenu czyli białka zawartego w zbożach (życie, pszenicy, owsie, jęczmieniu). Jeżeli dostarczamy organizmowi gluten to w błonach śluzowych jelit dochodzi do reakcji zapalnej powodującej zanik kosmków jelitowych. W wyniku tego procesu pokarm wchłania się bardzo słabo co prowadzi do różnych objawów związanych z niedożywieniem.  Celiakia dotyczy ludzi w każdym wieku . Bez diagnozy i leczenia może dochodzić do wielu powikłań np.: aktywacja chorób autoimmunologicznych a nawet nowotwory jelita cienkiego.

Objawy

  • u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia – biegunka, wymioty, brak apetytu,  zahamowanie przyrostu wagi ciała, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, częste zachorowania, w badaniach laboratoryjnych: niski poziom białka, żelaza, witamin, podwyższony poziom aminotransferaz
  • u dzieci starszych – biegunka, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, wymioty, brak apetytu, zły nastrój, osłabienie, opóźnienie rozwoju, problemy z nauką i koncentracją, depresja, ADHD,  niski wzrost i waga,  zapalenie kącików ust i jamy ustnej, zmiany skórne, częste złamania kości (osteoporoza), próchnica zębów, opóźnione dojrzewanie, bóle głowy, bóle mięśni, bóle stawów, w badaniach laboratoryjnych: anemia z niedoboru żelaza i kwasu foliowego, niski poziom białka,  podwyższony poziom aminotransferaz
  • u dorosłych – biegunka , bóle brzucha, wzdęcia, nietolerancja mleka, problemy skórne, swędzenia, łysienie plackowate, anemia, odwracalna bezpłodność męska i żeńska, poronienia, bóle mięśni, stawów, osteoporoza, problemy z koncentracją, zmiany nastrojów, zmęczenie, depresja

JEŚLI  MASZ  CHOCIAŻ  JEDEN Z WYMIENIONYCH OBJAWÓW,

TO MOŻE  BYĆ CELIAKIA, CZYLI NIETOLERANCJA GLUTENU

W  laboratorium  wykonujemy  dwa  najbardziej   czułe  badania  w  diagnostyce celiakii: przeciwciała anty-tTG IgA i anty-iTG IgG.

Diagnozowanie celiakii

Najmniej inwazyjnym i najbardziej czułym badaniem stwierdzającym obecność celiakii jest wykrywanie przeciwciał anty-tTG IgA, anty-tTG IgG i anty-GAF(3x) w surowicy krwi pacjenta.

    1. Jak należy przygotować się do badań

– Badanie należy wykonać w czasie normalnej diety, ponieważ dieta bezglutenowa powoduje spadek przeciwciał i zafałszowuje rozpoznanie . Tylko u  osób już z potwierdzoną celiakią wykonuje się badania w czasie trwania leczenia (diety bezglutenowej) w celu monitorowania jego skuteczności . Przeciwciała powinny wrócić do normy.

    1. Kto powinien wykonać badanie w kierunku celiakii

– osoby w każdym wieku z podejrzeniem celiakii(wyżej wymienione objawy)
– osoby z rozpoznaną celiakią w celu monitorowania skuteczności leczenie
– osoby z grupy ryzyka ( np. krewni z celiakią)

    1. I co dalej

WYNIK UJEMNY – Jeżeli specyficzne przeciwciała nie zostały wykryte we krwi celiakia jest mało prawdopodobna. Należy poszukiwać innych przyczyn dolegliwości bez inwazyjnej biopsji jelita.
WYNIK DODATNI – Jeżeli specyficzne przeciwciała zostaną wykryte we krwi celiakię należy potwierdzić za pomocą biopsji jelita cienkiego. To badanie wykrywa zanik kosmków jelitowych i ocenia stopień zaawansowania choroby.